Aktualności

22.03.2013r.

Wykupiliśmy grunty nad Jeziorem Rakutowskim

W ramach projektu pn. „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykupiliśmy grunty położone w miejscowości Krzewent, gm. Kowal. Działki, które udało nam się wykupić są częścią dużego kompleksu wilgotnych łąk i graniczą z rezerwatem przyrody Jezioro Rakutowskie.
Bardzo ważne dla gniazdowania ptaków siewkowych tj. kulik wielki i rycyk, łąki zostały kilka lat temu zalesione olszą czarną, co wpłynęło negatywnie na populacje wspomnianych gatunków.
W ramach projektu „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” zaplanowaliśmy wykarczowanie drzew z wykupionych gruntów i odtworzenie na nich łąk oraz ich późniejsze ekstensywne użytkowanie kośne. Realizacja zadań pozwoli na poprawę i zwiększenie siedlisk lęgowych m.in. rycyka i kulika wielkiego.

jezioro rakutowskie,