Aktualności

22.11.2013r.

Życie na Bagnie Głusza i Błotach Rakutowskich

Na stronie internetowej projektu „Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko – pomorskim” zamieszczamy serię krótkich filmików prezentujących zwierzęta – ptaki, ssaki, dla których rezerwaty Jezioro Rakutowskie i Bagno Głusza są DOMEM.
Pliki video zostały zarejestrowane przez fotopułapki w trakcie monitoringu gatunków inwazyjnych (norka amerykańska, jenot).

Zapraszamy na stronę internetową projektu: http://ptakibagien.alauda.org.pl/