Aktualności

8.10.2013r.

Wycieczka ornitologiczno - chiropterologiczna

W dniu 24 sierpnia w Toruniu odbyła się wycieczka ornitologiczno - chiropterologiczna. Jej celem było pokazanie naturalnych siedlisk awifauny oraz skrzynek dla ptaków i nietoperzy. Wycieczka, prowadzona przez członków Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA, skierowana była do młodzieży z Polski oraz Francji. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu, ramach którego odbyła się impreza, była Kujawsko-Pomorska Komenda Wojewódzka OHP. Przez całą wyprawę grupie towarzyszyła sympatyczna Pani tłumacz, która przekładała sprawnie wszystko na język francuski, co nie było kwestą łatwą ze względu na używany język specjalistyczny.

Młodzież polsko – francuska wraz z opiekunami w Parku Bydgoskim.

Zajęcia rozpoczęły się prezentacją omawiającą gatunki nietoperzy oraz ptaków zajmujące skrzynki. Aby bardziej zainteresować młodzież, zostały również pokazane gotowe budki, których używa się w celu kompensacji przyrodniczej. Można je było dotknąć i obejrzeć wszelkie detale.

Stefan omawiający różnice pomiędzy gatunkami jaskółek.

Następnie w centrum miasta zostały pokazane gniazda jaskółek oknówek z młodymi osobnikami znajdujące się pod arkadami.

Po krótkiej przerwie obiadowej wycieczka udała się pod Hotel Asystencki nr 2, aby zobaczyć znajdujące się na nim skrzynki dla jerzyków. Następnie w lesie opodal Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pokazano i omówiono cel oraz zasady stosowania skrzynek trocinowo - betonowych dla nietoperzy.
Później, przechadzając się po Parku Bydgoskim, obserwowano bogatki, szpaki, kawki oraz kowaliki. Uczestnicy wycieczki mieli również możliwość zobaczenia skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, dzięki czemu młodzież zauważyła różnice w ich wykonaniu oraz sposobie rozwieszania. Wycieczka zakończyła się wypoczynkiem na łonie natury nad Martówką z towarzyszącym akompaniamentem śpiewających ptaków i piękną, słoneczną pogodą.

Kaczki krzyżówki nad Martówką.

Młodzież oraz wychowawcy spisali się na medal, wykazując duże zainteresowanie i zadając szczegółowe pytania. „Okoliczności przyrody” sprzyjały dzieleniu się własnymi przeżyciami odnośnie fauny polskiej i francuskiej.

Zdjęcia i tekst: Marta Kruszewska i Stefan Kowalkowski.