Aktualności

25.05.2012r.

Wodowanie platform dla rybitw

Dariusz Płąchocki platforma dla rybitw

W maju członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA zwodowali platformy lęgowe dla rybitw w rezerwacie przyrody Bagno Głusza. Zadnie nie było łatwe… Aby dostać się do zbiorników, na których ulokowaliśmy platformy, trzeba było przejść przez bagienny teren, w którym łatwo było ugrząźć i „wypaść” z woderów ;) Daliśmy jednak radę… 3 piękne platformy pływają i czekają na swoich lokatorów.
Realizowane przez ALAUDĘ działania z zakresu ochrony czynnej zapisano w planie ochrony rezerwatu Bagno Głusza ustanowionym zarządzeniem nr 9/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011 r.
Tworzenie nowych miejsc lęgowych poprzez zakładania pływających platform – sztucznych miejsc gniazdowych, jest jednym ze sposobów ochrony i zwiększenia liczebności rybitw. Zwodowane platformy przygotowane zostały z myślą o rybitwie czarnej Chlidonias niger, która gniazduje na pływającej roślinności wodnej oraz butwiejących kożuchach roślin.

Platformy lęgowe zbudowano według pomysłu Poznańskiej Grupy OTOP z małymi zmianami. Poniżej znajduje się pdf ze schematem platformy lęgowej dla rybitwy czarnej.

Łukasz Kurkowski, platforma dla rybitw

Rybitwa czarna to nieliczny ptak lęgowy gniazdujący w dolinach rzecznych z rozlewiskami i starorzeczami, na stawach hodowlanych i na jeziorach, w miejscach, gdzie pojawiają się pływające kożuchy roślinności wodnej. W Polsce występuje na rozproszonych stanowiskach w nizinnej części kraju. gniazduje na pływających kożuchach roślinności wodnej, w łanach roślin wyrastających z głębszej wody (np. grążel żółty, grzybienie, osoka aloesowta, grzybieńczyk wodny, rdesty, kotewka), jak również na gniazdach perkozów po ich wylęgu. Gatunek kolonijny – najmniejsze kolonie składają się z kilku gniazd, skupiska liczące ich ponad 100 zajmują z reguły obszar nawet do kilku hektarów. Na dużym zbiorniku może znajdować się kilka kolonii oddalonych od siebie o kilkaset metrów. Ptaki latają na żerowiska do kilku kilometrów od miejsc gniazdowania.

Gniazdo to niewielka, płytka czarka o średnicy do 15 cm, zbudowana z gnijących części roślin wodnych, i posadowiona na istniejącej już pływającej podstawie lub pływającej roślinności.

Literatura:

  • Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa).
  • Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 8 (część II), s. 203.

Tekst i zdjęcia: Przemysław Doboszewski