Aktualności

16.05.2012r.

Zaproszenie na szkolenie

W dniu 29 maja br., w ramach projektu „Toruń Miastem Ptaków” dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA organizuje szkolenie, którego zakres obejmuje:

  • podstawy biologii i ekologii ptaków zasiedlających budynki oraz charakterystykę potencjalnych siedlisk zajmowanych przez te zwierzęta,
  • praktyczne sposoby kompensacji utraconych siedlisk ptaków,
  • wykładnia przepisów ustawy o ochronie przyrody i prawa budowlanego w kontekście termomodernizacji.

Szkolenie odbędzie się w Szkole Leśnej na Barbarce, ul. Przysiecka 13, Toruń, w godzinach 10-16.
Adresowane jest ono do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędników oraz podmiotów odpowiedzialnych za remonty budynków. Celem spotkania jest przedstawienie praktycznych sposobów godzenia interesów zarządców budynków i ochrony przyrody.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu telefonicznie pod numerem 727 601 195 oraz pocztą elektroniczną pod adresem tp@alauda.org.pl

Toruń