Aktualności

31.03.2012r.

Relacja z Ptakoliczenia

Zimowe Ptakoliczenie z Polska Akcją Humanitarną 28.01.2012

Akcja Zimowego Ptakoliczenia, nazywana niegdyś „Zimowym Liczeniem Ptaków w Parkach i Ogrodach”, jest wzorowana na przedsięwzięciu Brytyjskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pn. „Big Garden Birdwatch”. W Polsce z roku na rok przyciąga coraz więcej zapalonych obserwatorów ptaków.

Paweł Goliasz, Polska Akcja Humanitarna, ptakoliczenie

W tym roku postanowiliśmy nawiązać współpracę z Polską Akcja Humanitarną za pośrednictwem Rafała Baczyńskiego. Jednym z działań toruńskiej grupy jest pomoc uchodźcom w ramach projektu „Razem”. Jest on realizowany głównie w Grupie k. Grudziądza i skierowany do mieszkańców znajdującego się tam ośrodka dla ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Łącznie, projekt przewiduje realizacje pięciu działań, między innymi zorganizowanie świetlicy dla dzieci. To właśnie tam zorganizowaliśmy Zimowe Ptakoliczenie.
Dzieci były bardzo gościnne, po przywitaniu zaprosiły nas do swojej świetlicy, gdzie odbyła się pogadanka.  Zajęcia poprowadził Paweł Goliasz z Towarzystwa Przyrodniczego Alauda, który od samego początku zyskał sympatię szacownego grona. Przedstawiając prezentację o ptakach występujących w naszym sąsiedztwie barwnie opowiadał o ich zwyczajach i biologii. Dzieci żywo reagowały na przedstawiane im ptaki i ciekawostki o nich, z wielkim zainteresowaniem przeglądały przewodnik i odszukiwały w nim prezentowane gatunki.

Największą jednak atrakcją okazała się luneta oraz możliwość wypróbowania jej w praktyce. Wyposażeni w sprzęt optyczny, dobre nastroje i odpowiedni strój wyruszyliśmy w końcu w teren. Niestety bardzo mroźna aura nie sprzyjała nam tego dnia. Również ptaki były mniej aktywne , niechętnie się odzywały i pokazywały. Mimo tego akcja stała się ciekawym i aktywnym sposobem spędzenia czasu. Zebrane dane przyczynią się do uzyskania wielu cennych informacji, pozwalających na właściwą ocenę stanu ptasich populacji w różnych częściach Polski i Europy oraz na wczesną interwencję, w sytuacji stwierdzenia niekorzystnych zmian w ich liczebności.

Warto również wspomnieć, że symbolem tegorocznego Ptakoliczenie był mazurek, który przeżywa ostatnio kryzys w Europie, w tym także w Polsce. Przyczyn kryzysu europejskiej populacji tego wróbla upatruje się przede wszystkim w braku miejsc lęgowych, oraz odpowiedniego (jeśli chodzi o ilość i jakość) pożywienia. Ulubionymi miejscami lęgowymi tych ptaków były do tej pory np. nieistniejące już dziś strzechy, drewniane dachy domów, różne otwory w budynkach, a także stajnie i stodoły. Obecna zabudowa nie sprzyja wróblom, gdyż wszelkie zabudowania , w tym także gospodarcze, są na ogół szczelnie pozamykane. Do tego dochodzi problem drapieżnictwa (kuny, ptaki krukowate, koty domowe i zdziczałe oraz inne gatunki drapieżników) oraz chemizacji rolnictwa i zmiana niektórych praktyk rolniczych.

Tekst Ewa Szulc-Lewandowska