Aktualności

12.01.2012r.

Poznaj ptasie tajemnice

Jezioro Gopło i sąsiadujące z nim zbiorniki wodne, to wyjątkowo cenny teren przyrodniczy. Jest to obszar specjalnej ochrony ptactwa wodno błotnego i jeden z najważniejszych w naszym kraju przystanków dla gatunków migrujących. To właśnie tu odpoczywa i żeruje najwięcej ptaków wędrownych w naszym regionie. Gopło, to także poligon działań badawczych dla ornitologów. W takim miejscu nie mogło zatem zabraknąć ornitologów z naszego Towarzystwa Przyrodniczego Alauda.

Nad Gopłem nasi ornitolodzy we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia opracowali i wykonali tablice edukacyjne, które staną na trasie ścieżki ornitologicznej „Poznaj Ptasie Tajemnice”. Wspólnie wykonano osiem tablic. Każda z nich posiada swój tytuł nawiązujący do miejsca lub środowiska, w którym została zamontowana. W opisie przedstawione zostały gatunki ptaków, typowych przedstawicieli danego obszaru. Tablice pomagają w rozpoznawaniu ptaków, zachęcają do własnych obserwacji i aktywnego spędzania czasu spacerując trasą ścieżki ornitologicznej.

Mapa przedstawia miejsca w których zamontowano tablice edukacyjne
(po najechaniu kursorem na poszczególne punkty odczytasz tytuły tablic, a po powiększeniu jej treść).