Aktualności

15.06.2011r.

Wycieczka przyrodnicza

Towarzystwo przyrodnicze ALAUDA zaprasza w niedzielę 19 czerwca o godzinie 9:15 rano na leśną mini-wycieczkę przyrodniczą. Po zbiórce na pętli autobusowej przy osiedlu Wrzosy Leśne-Polana (ostatni przystanek autobusu nr 12 oznaczonego literą L) przejdziemy lasami użytkowanymi gospodarczo do granic rezerwatu Las Piwnicki. Po drodze uczyć się będziemy rozpoznawania owadów oraz ptaków – również po głosach! Przewidziane jest również przybliżenie krótkiej historii tego rezerwatu oraz pogadanka na temat form ochrony przyrody w Toruniu.

Planowany czas wycieczki to 3 godziny. Trasa jest lekka i przyjemna, jednak należy przygotować się na obecność komarów.

Warto zabrać ze sobą lornetkę, dyktafon, przewodnik przyrodniczy i wodę.

Towarzystwo przyrodnicze ALAUDA zaprasza w niedzielę 19 czerwca o godzinie 9:15 rano na leśną mini-wycieczkę przyrodniczą. Po zbiórce na pętli autobusowej przy osiedlu Wrzosy Leśne-Polana (ostatni przystanek autobusu nr 12 oznaczonego literą L) przejdziemy lasami użytkowanymi gospodarczo do granic rezerwatu Las Piwnicki. Po drodze uczyć się będziemy rozpoznawania owadów oraz ptaków – również po głosach! Przewidziane jest również przybliżenie krótkiej historii tego rezerwatu oraz pogadanka na temat form ochrony przyrody w Toruniu.

Planowany czas wycieczki to 3 godziny. Trasa jest lekka i przyjemna, jednak należy przygotować się na obecność komarów.

Warto zabrać ze sobą lornetkę, dyktafon, przewodnik przyrodniczy i wodę.