Aktualności

20.11.2017r.

Spotkanie w Kalitniku - stacji terenowej PTOP

W połowie października odwiedziliśmy stację terenową Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Spotkaliśmy się z pracownikami PTOP oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, aby wymienić się doświadczeniami związanymi hodowlą koników polskich. Koniki pomagają naszym organizacjom chronić siedliska czajek, krwawodziobów, rycyków, kulików wielkich i innych gatunków ptaków związanych z siedliskami łąkowymi. Zgryzając roślinność, w tym trzcinę i inne wysokie rośliny, chronią kompleksy łąk przed zarastaniem i kształtują siedliska ptaków. 
Podczas spotkania rozmawialiśmy o aspektach technicznych, jak różne typy ogrodzeń, optymalnej obsadzie zwierząt na powierzchniach objętych ochroną czynną oraz efektach ekologicznych dotychczasowych działań. Nie zabrakło także wyjazdów w teren. Zwiedziliśmy pastwiska PTOP-u w Puszczy Knyszyńskiej i dolinie Górnej Narwi.
Planujemy cykliczne spotkania. Za rok widzimy się w Karsiborskiej Kępie, gdzie czynną ochronę siedlisk ptaków łąkowych, z pomocą koników polskich, prowadzi OTOP. Będziemy dalej poszukiwać optymalnych rozwiązań w hodowli koników polskich i metod oceny efektów naszej pracy. 
 
Fot. 1. Tabun koników polskich na łąkach w dolinie Narwi.
 
 
Fot. 2. Odłownia koni na łakach PTOP.