Aktualności

8.06.2017r.

Wybory w TP Alauda

W związku z zakończeniem 3-letniej kadencji działalności organów TP ALAUDA, w dniu 16 maja 2017 roku w Toruniu odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA i wybory zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. 
 
Informujemy, że nowy zarząd TP ALAUDA przedstawia się następująco:
Przemysław Doboszewski – Prezes Zarządu
Katarzyna Czupryniak – Wiceprezes Zarządu
Lucyna Ołów – Skarbnik
Dariusz Płąchocki – Członek Zarządu
Paweł Goliasz – Członek Zarządu
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
Tomasz Brauze – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Dariusz Węcławek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Piotr Kłonowski – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim ustępującym członkom organów naszego Stowarzyszenia. Nowo wybranemu Zarządowi TP ALAUDA życzymy powodzenia w realizacji kolejnych zadań.