Aktualności

1.06.2017r.

Ptasie Wyspy: zakończenie projektu

Z dniem 30 kwietnia 2017 roku dobiegł końca projekt „Ptasie Wyspy – czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków”, realizowany w obszarach Natura 2000: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Żwirownia Skoki PLB040005.

Projekt przyczynił się do poprawy stanu ochrony gatunków ptaków związanych z siedliskami wyspowymi, m.in. rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej, sieweczki rzecznej i obrożnej, mewy siwej, mewy czarnogłowej, śmieszki.

Ogromnym sukcesem zakończyło się odtworzenie siedlisk wyspowych na Żwirowni Skoki – na skutek zrealizowanych działań liczba par śmieszki wzrosła z 2069 w 2015 roku do 6657 w 2016 roku, a w 2017 - do 8893 par! Wzrosła też liczebność gniazdującej rybitwy rzecznej z 89 par w 2015 roku do 171 w 2016 i 220 w 2017 r. Najbardziej cieszy nas jednak powrót i wzrost liczebności mewy czarnogłowej – z 0 do 5 par (w 2017 r.)!

Projekt wymagał ogromu pracy zespołu „projektowego” oraz członków i wolontariuszy TP ALAUDA, którzy uczestniczyli w monitoringu ptaków siewkowych, w koszeniu wysp, a także w Patrolu Natura 2000, który przez ponad 2 sezony monitorował zagrożenia na kluczowych odcinkach Doliny Dolnej Wisły.

Dziękujemy wszystkim za niebywałe zaangażowanie, bez którego nie osiągnęlibyśmy tak dobrych efektów!

Ponadto w ramach projektu powstało wiele materiałów edukacyjnych i promocyjnych m.in.: 20 tablic informacyjno – edukacyjnych zlokalizowanych wydłuż Doliny Dolnej Wisły i na Żwirowni Skoki, film przyrodniczy "Ptasie Wyspy", monografia przyrodnicza „Ptaki siewkowe Doliny Dolnej Wisły”, broszury informacyjne, roll-upy, torby płócienne i koszulki. Zorganizawaliśmy wydarzenia publiczne związane z projektem: konferencje prasowe na rozpoczęcie i koniec projektu.

Projekt był finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (EOG ) w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” finansowanego – umowa nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D.