Aktualności

NABÓR DO PATROLU NATURA 2000

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA poszukuje chętnych do Patrolu Natura 2000, którego celem jest monitorowanie stanu miejsc lęgowych oraz zagrożeń przyrodniczych na obszarach objętych projektem "Ptasie Wyspy - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych"

PROJEKT PTASIE WYSPY 2

Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na dofinansowanie projektu pn. "Ptasie Wyspy - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych"