Aktualności

1. Przygotowanie dokumentacji dla Mościsk

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Popiela 3/36 87-100 Toruń (adres korespondencyjny: ul. Moniuszki 12, 87-100 Toruń), zwane dalej ?Zamawiającym?, w oparciu o regulamin udzielania zamówień oraz wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europe...

Pierwszy sezon za nami ! - fotorelacja z Patrolu

Tegoroczny sezon lęgowy w korycie rzeki w Dolinie Dolnej Wisły ze względu utrzymujący się wysoki stan wody oraz liczne wiosenne wezbrania rozpoczął się znacznie później niż na Żwirowni Skoki i Jeziorze Wieleckim. Mimo, że na Wiśle łachy odsłoniły się stosunkowo późno...

Patrol Natura 2000 - ruszyliśmy pełną parą !

Z początkiem maja ogłosiliśmy nabór do Patrolu Natura 2000, którego celem jest monitorowanie stanu siedlisk lęgowych oraz zagrożeń na obszarach objętych projektem "Ptasie Wyspy - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych" To już druga odsłona Patro...

Tablice edukacyjne - wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów graficznych i wydruk 7 tablic informacyjno - edukacyjnych o charakterze przyrodniczym oraz 4 informacyjnych o projekcie "Ptasie Wyspy " - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych? oraz wykonanie i montaż w terenie ...