Aktualności

Ostra krytyka planów kanalizowania polskich rzek

Rządowe plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych ostro krytykują organizacje pozarządowe skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki. Nie chodzi tylko o ochronę przyrody, ale także o aspekt gospodarczy i społeczny całej sprawy, w tym o ochronę przed powodzią i konkurencję dla kolei.

Wybory w TP Alauda

16 maja 2017, po zakończeniu 3-letniej kadencji, wybraliśmy nowe władze TP ALAUDA.

Ptasie Wyspy: zakończenie projektu

Z dniem 30 kwietnia 2017 roku dobiegł końca projekt ''Ptasie Wyspy - czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków'', realizowany w obszarach Natura 2000: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Żwirownia Skoki PLB040005.