Aktualności

Toruń dla jerzyków

Z końcem roku zakończyliśmy realizację zadania publicznego powierzonego przez Gminę Miasto Toruń pn. "Toruń dla jerzyków"

Spotkanie w Kalitniku - stacji terenowej PTOP

W połowie października odwiedziliśmy stację terenową Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Spotkaliśmy się z pracownikami PTOP oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, aby wymienić się doświadczeniami związanymi hodowlą koników polskich.

Ostra krytyka planów kanalizowania polskich rzek

Rządowe plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych ostro krytykują organizacje pozarządowe skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki. Nie chodzi tylko o ochronę przyrody, ale także o aspekt gospodarczy i społeczny całej sprawy, w tym o ochronę przed powodzią i konkurencję dla kolei.

Wybory w TP Alauda

16 maja 2017, po zakończeniu 3-letniej kadencji, wybraliśmy nowe władze TP ALAUDA.