Aktualności

Unieważnienie! Monografia przyrodnicza

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń) zaprasza do złożenia oferty na opracowanie monografii przyrodniczej "Dolina Wisły - ostoja ptaków siewkowych".

Konferencja prasowa

W piątek 10 lipca 2015 r. w Hotelu Filmar odbyła się konferencja prasowa prezentującą projekt pn. ?Ptasie wyspy - czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków?. W trakcie konferencji zostały przedstawione i omówione cele i założenia ...

Budowa wieży i czatowni

Zapraszamy do złożenia oferty na: Wykonanie w formule "zaprojektuj i wykonaj" wieży obserwacyjnej i czatowni wraz z kładką na terenie rezerwatu Bagno Głusza.Oferty należy złożyć poprzez email lub listownie w biurze projektu ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń do dnia 13 lipca 2015 r