Aktualności

Zapytanie ofertowe na monografię przyrodniczą - Unieważnien

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń) zaprasza do złożenia oferty na : opracowanie monografii przyrodniczej "Dolina Wisły - ostoja ptaków siewkowych"

Plan (bez) zadań ochronnych

W nawiązaniu do opublikowanych na stronach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska informacji o rozpoczęciu 21-dniowych konsultacji społecznych dotyczących projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Raku...

Odwiedziliśmy Gminę Kowal!

W dniu 20 czerwca 2015 r. skorzystaliśmy z zaproszenia Gminy Kowal na festyn zorganizowany po VI Gminnym Rajdzie Rowerowym, gdzie zorganizowaliśmy stoisko na którym m.in. promowaliśmy aktualnie realizowane projekty "Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w wojewódz...

Chronimy ptaki siewkowe na Wiśle i Żwirowni Skoki!

Z początkiem bieżącego roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Ptasie wyspy - czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków" dofinansowanego z Programu Operacyjnego PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów finansowanego ...