Aktualności

Zapytanie ofertowe na konsultacje - WYBÓR OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie konsultacji i dialogu społecznego dotyczących rozwiązań systemowych oraz technicznych zmierzających do poprawy stanu ochrony ptaków siewkowych (Charadriiformes), będących przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Na...

Zapytanie ofertowe na film - WYBÓR OFERTY

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację filmu przyrodniczego prezentującego założenia projektu "Ptasie Wyspy -czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków"