Aktualności

Białorzytka saharyjska pierwszy raz w Polsce!

Białorzytka saharyjska (Oenanthe leucopyga) po raz pierwszy w Polsce! Ptak zamieszkujący tereny pustynne w Afryce, zawitał do wsi Winduga k. Włocławka do gospodarstwa Pani Teresy Łybko i przebywa tam już kilka dni. Po przeczytaniu takiej informacji w internecie grzechem byłby si...

Opiekun koni - zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na opiekę nad stadem koników polskich (5 klaczy, 1 ogier) w miejscowościach Krzewent i Dębniaki w gminie Kowal. Oferty należy złożyć na adres email: projekt@alauda.org.pl w terminie do dnia 14 maja 2015.

Zapytanie ofertowe na ekspertyzy hydrologiczne -UNIEWAŻNIENI

Zapraszamy do złożenia oferty na ekspertyzy specjalistyczne, które wskazywać będą rozwiązania systemowe oraz techniczne zmierzające do poprawy stanu ochrony ptaków siewkowych (Charadriiformes), będących przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina...

Dostawa klaczy i ogiera rasy konik polski

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę 5 klaczy oraz 1 ogiera rasy konik polski . Oferty należy złożyć na adres email: projekt@alauda.org.pl w terminie do dnia 13 maja 2015.