Aktualności

Przetarg na lęgowe wyspy pływające - UNIEWAŻNIENIE

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o "Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EO...

Przetarg na odtwarzanie siedlisk ptaków - WYBÓR OFERTY

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), zwane dalej "Zamawiającym" w oparciu o "Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG...

Luneta ornitologiczna - rozstrzygnięcie

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę do Zamawiającego lunety ornitologicznej wraz z akcesoriami.