Aktualności

Dostawa 5 klaczy oraz 1 ogiera rasy konik polski- ZMIANY

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę 5 klaczy oraz 1 ogiera rasy konik polski . Oferty należy złożyć na adres email: projekt@alauda.org.pl w terminie do dnia 5 maja 2015.

Zapytanie ofertowe - budowa ogrodzenia

Zapraszamy do złożenia oferty na budowę trwałego ogrodzenia pastwiska o łącznej długości ok. 3450 mb w miejscowościach Dębniaki i Krzewent- Gmina Kowal oraz ogrodzenia tymczasowego o długości ok. 1300 mb w miejscowości Krzewent. Oferty należy złożyć na adres ...

Zapytanie ofertowe na konsultacje - UNIEWAŻANIENIE

Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie konsultacji i dialogu społecznego dotyczących rozwiązań systemowych oraz technicznych zmierzających do poprawy stanu ochrony ptaków siewkowych Charadriiformes, będących przedmiotem ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natu...

Przetarg na lęgowe wyspy pływające - WYBÓR OFERTY

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), zwane dalej ?Zamawiającym?, w oparciu o "Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EO...