Aktualności

Zapytanie ofertowe - łódź z silnikiem i kapokami

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę do Zamawiającego łodzi z silnikiem, przyczepą do przewożenia tej...

Zap. ofert. - łódź z silnikiem i kapokami UNIEWAŻNIENIE

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), zwane dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę do Zamawiającego łodzi z silnikiem, przyczepą do przewożenia tej...

Zapytanie ofertowe - grafika WYBÓR OFERTY

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie projektów graficznych, druku i dostawy do Zamawiającego materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z zakupem 25 profesjonalnych fotografii przyrodniczych. Uwaga! Wydłużenie terminu składania ofert!

Zap. ofert. - WWW - WYBÓR OFERTY

Zapraszamy do składania ofert na stworzenie i obsługę serwisu internetowego projektu "Ptasie wyspy - czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków"