Aktualności

Wesprzyj Nasze działania!

Jeśli jeszcze nie przekazałeś 1 % swojego podatku, to zachęcamy do wsparcia TP ALAUDA. Zebrane fundusze przeznaczymy na działania ochrony czynnej w 4 ornitologicznych rezerwatach przyrody.

Przetarg na odtwarzanie siedlisk ptaków - UNIEWAŻANIENIE

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2 (adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), zwane dalej "Zamawiającym" w oparciu o "Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG...

Luneta ornitologiczna - UNIEWAŻNIENIE

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę do Zamawiającego lunety ornitologicznej wraz z akcesoriami.

Aparat fotograficzny - zapytanie ofertowe UNIEWAŻNIENIE

Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę do Zamawiającego aparatu fotograficznego do monitoringu stanu populacji gatunków ptaków objętych projektem wraz z akcesoriami