Aktualności

Podpory do tablic - wybór oferty

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż w terenie 40 podpór do drewnianych tablic informacyjno-edukacyjnych.

Nie będzie projektów ochrony przyrody?

W Polsce brakowało, brakuje i będzie brakować pieniędzy na ochronę przyrody. Dostępne środki krajowe są bardzo ograniczone, a potrzeba działań związanych z czynną ochroną przyrody, edukacją ekologiczną czy kanalizacją ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo...

Stelaże tablic i szlaban

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie i montaż w terenie 15 sztuk drewnianych stelaży tablic, szlabanu oraz konserwacja 10 sztuk stelaży tablic informacyjno-edukacyjnych.Oferty należy złożyć poprzez email lub listownie w biurze projektu ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń do dni...

Budowa przyłącza wodociągowego

Zapraszamy do złożenia oferty na budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Dębniaki. Oferty należy złożyć poprzez email lub listownie w biurze projektu ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń do dnia 21 października 2015.