Aktualności

Wykonanie operatu szacunkowego

Zapraszamy do złożenia oferty na: wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości. Zamówienie związane z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12

Przetarg na usuwanie roślinności- ZMIANA TERMINU

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie działań ochrony czynnej polegających na usuwaniu roślinności szuwarowej oraz drzew i krzewów z wytypowanych obszarów rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Jezioro Rakutowskie, Balczewo i Miedzno oraz obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie