Aktualności

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiamy o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001.

Wiosenne porządki nad Wisłą

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w świetnej lokalnej inicjatywie: sprzątanie brzegów Wisły w Solcu Kujawskim!

Przetarg na Plan Zadań Ochronnych

Unieważniony!!! Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 zlokalizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.