Aktualności

Przetarg - odtwarzanie łąk

Zapraszamy do złożenia oferty na odtwarzanie łąk w obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie. Zamówienie związane z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12

Montaż i posadowienie 4 tablic informacyjnych

Zapraszamy do złożenia oferty na: Montaż i posadowienie 4 tablic informacyjnych na terenie Rezerwatu Przyrody Jezioro Rakutowskie. Zamówienie związane z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12