Aktualności

Jak się nauczyć głosów ptaków?

Jesień to wbrew pozorom doskonały moment na rozpoczęcie nauki. Gatunków, które są aktywnie wokalnie, jest znacznie mniej, niż w sezonie lęgowym. Łatwo zatem skupić się na wybranych ptakach, zamiast na kakofonii, która panuje wiosną.

Plan Zadań Ochronnych - III spotkanie dyskusyjne

Zapraszamy serdecznie do udziału w trzecim spotkaniu dyskusyjnym organizowanym w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. w Zielonej Szkole w Goreniu Dużym o godz. 10.00

Przetarg - odtwarzanie łąk

Zapraszamy do złożenia oferty na odtwarzanie łąk w obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie. Zamówienie związane z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12

Montaż i posadowienie 4 tablic informacyjnych

Zapraszamy do złożenia oferty na: Montaż i posadowienie 4 tablic informacyjnych na terenie Rezerwatu Przyrody Jezioro Rakutowskie. Zamówienie związane z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12