Aktualności

Monitoring trwa

Wraz z końcem stycznia zamknęliśmy pierwszy etap działania polegającego na monitoringu drapieżnych gatunków obcych (inwazyjnych) na terenie rezerwatu przyrody Bagno Głusza i Jezioro Rakutowskie. Monitoring realizowany jest w ramach projektu pn. "Ochrona ptaków w rezerwatach i n...

O bieliku słów kilka

Cóż, czasami robi się różne rzeczy w czasie liczenia ptaków ? śpiewa, skacze, zjeżdża bez sanek. Akurat to dziwactwo przyniosło nieoczekiwane korzyści, bo kiedy tylko zlądowałem na rękach ? wysoko w górze zauważyłem cztery kołujące ptaki. Po krótkiej chwili rozpoznal...

Dlaczego ptaki śpiewają?

Większość ptaków wróblowatych w sezonie rozrodczym zajmuje terytoria, na których przez kilka wiosennych miesięcy samiec i samica zdobywają pożywienie, zakładają gniazdo, wychowują młode, tu też znajdują kryjówki przed drapieżnikami. Przysłowiowa wolność ptaka ogranic...