Aktualności

Jesień w dolinie Noteci

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (PLB300001) jest obszarem rozciągającym się równoleżnikowo wzdłuż Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej, pomiędzy Bydgoszczą a Ujściem. Tereny wchodzące w granice obszaru charakteryzują się wybitną w skali kraju wartością dla...

Życie na Bagnie Głusza i Błotach Rakutowskich

Na stronie internetowej projektu "Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko - pomorskim" zamieszczamy serię krótkich filmików prezentujących zwierzęta: ptaki, ssaki, dla których rezerwaty Jezioro Rakutowskie i Bagno Głusza są DOMEM.