Aktualności

Usuwanie roślinności - przetarg II

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług polegających na usuwaniu roślinności szuwarowych i zarośli wierzbowych w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12

Odtwarzanie łąk - przetarg II

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usług polegających na odtwarzaniu łąk na powierzchni 4,16 ha w ramach projektu POIŚ.05.01.00-00-362/12

Wycieczka ornitologiczno - chiropterologiczna

W dniu 24 sierpnia odbyła się wycieczka ornitologiczno - chiropterologiczna w Toruniu, której celem było pokazanie naturalnych siedlisk lęgowych ptaków oraz antropogenicznych w postaci skrzynek lęgowych, a także skrzynek trocinowo - betonowych dla nietoperzy.