Aktualności

Spotkanie w Kalitniku - stacji terenowej PTOP

W połowie października odwiedziliśmy stację terenową Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Spotkaliśmy się z pracownikami PTOP oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, aby wymienić się doświadczeniami związanymi hodowlą koników polskich.

Ostra krytyka planów kanalizowania polskich rzek

Rządowe plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych ostro krytykują organizacje pozarządowe skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki. Nie chodzi tylko o ochronę przyrody, ale także o aspekt gospodarczy i społeczny całej sprawy, w tym o ochronę przed powodzią i konkurencję dla kolei.

Wybory w TP Alauda

16 maja 2017, po zakończeniu 3-letniej kadencji, wybraliśmy nowe władze TP ALAUDA.

Ptasie Wyspy: zakończenie projektu

Z dniem 30 kwietnia 2017 roku dobiegł końca projekt ''Ptasie Wyspy - czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków'', realizowany w obszarach Natura 2000: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Żwirownia Skoki PLB040005.