Aktualności

Przetarg na Plan Zadań Ochronnych

Unieważniony!!! Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 zlokalizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wykonanie operatu szacunkowego

Zapraszamy do złożenia oferty na: wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości. Zamówienie związane z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12

Zapytanie ofertowe - obsługa prawna projektu

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych oraz bieżącej obsługi prawnej projektu

Zimowe Ptakoliczenie 2014!

Zapraszamy na zorganizowany w ramach Zimowego Ptakoliczenia spacer ornitologiczny po Parku Bydgoskim.