Aktualności

Obsługa księgowa projektu - rozeznanie rynku

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obsługi księgowej projektu pn. "Ptasie Wyspy - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych", nr POIS.02.04.00-00-0040/18 współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infra...

Przyroda Wisły zagrożona!

W ostatni piątek starego roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję uzgadniającą budowę nowego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

Toruń dla jerzyków

Z końcem roku zakończyliśmy realizację zadania publicznego powierzonego przez Gminę Miasto Toruń pn. "Toruń dla jerzyków"

Spotkanie w Kalitniku - stacji terenowej PTOP

W połowie października odwiedziliśmy stację terenową Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Spotkaliśmy się z pracownikami PTOP oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, aby wymienić się doświadczeniami związanymi hodowlą koników polskich.