Aktualności

Przetarg- koszenie łąk

Zapraszamy do złożenia oferty na koszenie łąk z ostrożeniem polnym na terenie rezerwatu Bagno Głusza. Ogłoszenie związane jest z realizacją projektu pn. Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko - pomorskim współfinansowanego przez Unię Europejs...

Uf jak gorąco...

Oj nie tylko nam-ludziom tak gorąco. Młode kawki już fruwają, tegoroczne kopciuszki, sikory i wróble już samobieżne, ale nie tak doświadczone, jak rodzice. Podpowiadamy, jak im pomóc.

Wykonanie operatu szacunkowego

Zapraszamy do złożenia oferty na: wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości. Zamówienie związane z realizacją projektu POIS.05.01.00-00-362/12

Przetarg na usuwanie roślinności- ZMIANA TERMINU

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie działań ochrony czynnej polegających na usuwaniu roślinności szuwarowej oraz drzew i krzewów z wytypowanych obszarów rezerwatu przyrody Bagno Głusza, Jezioro Rakutowskie, Balczewo i Miedzno oraz obszarze Natura 2000 Błota Rakutowskie