Aktualności

Tablice edukacyjne - wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów graficznych i wydruk 7 tablic informacyjno - edukacyjnych o charakterze przyrodniczym oraz 4 informacyjnych o projekcie "Ptasie Wyspy " - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych? oraz wykonanie i montaż w terenie ...

Wykaszanie roślinności - wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykaszaniu roślinności zielnej oraz odrostów krzewów i drzew, a także, na części terenu, usunięcie kłączy i korzeni roślinności na łącznej powierzchni ok. 6,95 ha. Działania prowadzone będą w rezerwacie przyrody Jezior...

Wykaszanie roślinności - unieważnienie

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykaszaniu roślinności zielnej oraz odrostów krzewów i drzew, a także, na części terenu, usunięcie kłączy i korzeni roślinności na łącznej powierzchni ok. 6,95 ha. Działania prowadzone będą w rezerwacie przyrody Jezior...

NABÓR DO PATROLU NATURA 2000

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA poszukuje chętnych do Patrolu Natura 2000, którego celem jest monitorowanie stanu miejsc lęgowych oraz zagrożeń przyrodniczych na obszarach objętych projektem "Ptasie Wyspy - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych"