Aktualności

Wykaszanie roślinności - unieważnienie

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykaszaniu roślinności zielnej oraz odrostów krzewów i drzew, a także, na części terenu, usunięcie kłączy i korzeni roślinności na łącznej powierzchni ok. 6,95 ha. Działania prowadzone będą w rezerwacie przyrody Jezior...

NABÓR DO PATROLU NATURA 2000

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA poszukuje chętnych do Patrolu Natura 2000, którego celem jest monitorowanie stanu miejsc lęgowych oraz zagrożeń przyrodniczych na obszarach objętych projektem "Ptasie Wyspy - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych"

PROJEKT PTASIE WYSPY 2

Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na dofinansowanie projektu pn. "Ptasie Wyspy - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych"

Koordynator Patrolu Natura 2000 - rozeznanie rynku

Przedmiotem zamówienia jest koordynacja działań wolontariuszy tworzących "Patrol Natura 2000" czyli sieci wolontariuszy monitorujących w okresie lęgowym (rokrocznie w okresie od marca do sierpnia w latach 2019 - 2022) w ramach projektu pn. "Ptasie Wyspy - kontynuacja czynnej ochro...