Aktualności

Patrol Natura 2000 - ruszyliśmy pełną parą !

Z początkiem maja ogłosiliśmy nabór do Patrolu Natura 2000, którego celem jest monitorowanie stanu siedlisk lęgowych oraz zagrożeń na obszarach objętych projektem "Ptasie Wyspy - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych" To już druga odsłona Patro...

Tablice edukacyjne - wybór oferty

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów graficznych i wydruk 7 tablic informacyjno - edukacyjnych o charakterze przyrodniczym oraz 4 informacyjnych o projekcie "Ptasie Wyspy " - kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych? oraz wykonanie i montaż w terenie ...

Wykaszanie roślinności - wybór oferty

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykaszaniu roślinności zielnej oraz odrostów krzewów i drzew, a także, na części terenu, usunięcie kłączy i korzeni roślinności na łącznej powierzchni ok. 6,95 ha. Działania prowadzone będą w rezerwacie przyrody Jezior...

Wykaszanie roślinności - unieważnienie

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykaszaniu roślinności zielnej oraz odrostów krzewów i drzew, a także, na części terenu, usunięcie kłączy i korzeni roślinności na łącznej powierzchni ok. 6,95 ha. Działania prowadzone będą w rezerwacie przyrody Jezior...