Działania

Ptasie wyspy - o projekcie

Projekt ''Ptasie wyspy - czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach gatunków'' Nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D o wartości 1 835 382 zł jest dofinansowany z Programu Operacyjnego PL02 ''Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów'' finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w kwocie 1 560 075 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości miejsc lęgowych ptaków siewkowych (Charadriiformes), w szczególności 2 gatunków rybitw (rybitwy rzecznej Sterna hirundo i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons) oraz innych gatunków (sieweczka rzeczna Charadrius dubius, sieweczka obrożna Charadrius hiaticula, mewa czarnogłowa Larus melanocephalus, śmieszka Chroicocephalus ridibundus, mewa siwa Larus canus) gniazdujących na piaszczystych wyspach w 2 najważniejszych ostojach gatunków w województwie kujawsko-pomorskim tj. na obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Żwirownia Skoki PLB040005.

Wiecęj informacji znajdziecie na stronie internetwej projektu Ptasie Wyspy.