Działania

Toruń Miastem Ptaków

 

Wiele gatunków ptaków, nazywanych dziuplakami, składa i wysiaduje jaja, a następnie wyprowadza na świat pisklęta w dziuplach wykuwanych najczęściej przez dzięcioły. Do dziuplaków należą powszechnie znane sikory i szpaki, a także muchołówki, pleszka lub kowalik. Za sprawą działalności ludzkiej ubywa niestety, starych lub martwych drzew z dziuplami, a wraz z nimi zmniejszają swą liczebność zamieszkujące je ptaki. Szczególnie trudne warunki występują w miastach, gdzie znajduje się bardzo niewiele naturalnych dziupli dających możliwość założenia gniazda. Ptakom tym możemy jednak pomóc w prosty i skuteczny sposób poprzez rozwieszanie skrzynek lęgowych. Skrzynki takie zastępują naturalne dziuple i są stosunkowo chętnie zasiedlane przez ptaki, a odpowiednio wykonane i powieszone pozwalają na powiększenie ptasiej rodzinki. Któż z nas nie chciałby mieć za sąsiada lokatora wykonanej przez nas skrzynki lęgowej? Kto z nas nie chciałby słuchać kojącego śpiewu, rozkoszować się niezwykłymi kolorami i zaskakującymi zachowaniami ptaków, obserwować trud rodzicielski oraz pierwsze życiowe doświadczenia piskląt naszych pierzastych przyjaciół? Rozwieszając skrzynki lęgowe, sprawiamy przyjemność samym sobie i pomagamy otaczającej nas przyrodzie.

W ramach kampanii „Toruń Miastem Ptaków” zachęcamy  torunian do rozwieszania skrzynek lęgowych w najbliższym otoczeniu! Dzięki temu nasze miasto może stać się bardziej przyjazne dla ptaków, w towarzystwie których żyje się przyjemniej.

Nam w 2013 roku udało się powiesić kilkanaście budek dla jerzyków.

Wykonanie skrzynki lęgowej wymaga niewiele wysiłku. Schematy konstrukcji dwóch najpopularniejszych typów skrzynek do zrobienia we własnym zakresie:

Skrzynka typu A może zostać zasiedlona między innymi przez sikory, mazurka, wróbla, pleszkę lub muchołówkę żałobną, zaś skrzynka typu D przez kawkę, lub szpaka.

Skrzynki powinny być wykonane z tarcicy sosnowej o grubości 2 cm, a przed powieszeniem należy je zabezpieczyć, pokrywając pokostem lnianym lub innym impregnatem drewnochronnym. Górny daszek można dodatkowo pokryć warstwą papy lub blachy ocynkowanej. Przednia ścianka musi być otwierana, aby możliwe było czyszczenie skrzynek.

Skrzynki najlepiej wieszać od jesieni do wczesnej wiosny, przed przystąpieniem ptaków do lęgów. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wieszać je latem – ptaki mogą wykorzystać je wówczas jako zimowe sypialnie, a do lęgu przystąpić następnej wiosny. Powinny być one zawieszone możliwie wysoko, najlepiej powyżej 3 m od ziemi, na drzewach lub na fasadzie budynku. Ze względów bezpieczeństwa skrzynki zawieszane na budynkach nie powinny znajdować się nad chodnikami i oknami. Skrzynki lęgowe powinny być corocznie czyszczone poprzez usunięcie starych gniazd po zakończeniu sezonu lęgowego – najlepiej w okresie od połowy października do końca lutego.

Ornitolodzy z Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA mogą służyć pomocą wszystkim tym, którzy przystąpią do akcji wieszania skrzynek lęgowych na terenie naszego miasta. Każdy kto powiesi skrzynkę, może skontaktować z członkiem Towarzystwa za pomocą mail’a – tp@alauda.org.pl lub telefonicznie, dzwoniąc na numer – 728 104 257, wówczas w umówionym terminie na miejscu zjawi się ornitolog, który pomoże w oznaczeniu gatunku ptaka i opisze w kilku słowach lokatorów ptasiej skrzynki.

Ponadto co roku na imprezie „Śniadanie na Trawie” organizowanej przez Pracowanie Zrównoważonego Rozwoju w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska, na naszym stoisku, w warsztacie budkowym można złożyć budkę lęgową z gotowych elementów i zabrać ze sobą w celu powieszenia w swojej okolicy.

Zapraszamy do rozwieszania skrzynek w Toruniu, zróbmy coś wspólnie dla przyrody naszego miasta!

W ramach kampanii "Toruń Miastem Ptaków"  prowadzimy  również działalność edukacyjną w coraz szerszym zakresie prowadząc wykłady, prelekcje oraz zajęcia terenowe:

-        05.10.2013r. przedstawiono referat na konferencji Ligi Ochrony Przyrody w Toruniu ''85 lat Ligi Ochrony Przyrody. Wyzwania na przyszłość'' pt. ''Toruń miastem ptaków''.

-        24.08.2013r. zorganizowano i przeprowadzono wycieczkę ornitologiczno-chiropterologiczną dla uczestników polsko-francuskiej wymiany pt. "From forest to the city".

-        06.06.2013r. wygłoszono prelekcję dla nauczycieli biologii i przyrody szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Omawiano problemy miejskiej awifauny, a szczególnie kwestię zamurowywania ptaków podczas termomodernizacji budynków. Przypominamy, że wszystkie gatunki ptaków zasiedlające nasze budynki są objęte ścisłą ochroną gatunkową (za wyjątkiem gołębia miejskiego, który jest objęty ochroną częściową). Nielegalne jest niszczenie ich siedlisk i gniazd bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

-        10.05.2013r. przeprowadzono pogadankę w Areszcie Śledczym w Toruniu pt. ''Ptaki w mieście'' dotyczącą Toruńskiej awifauny.