Działania

Budki dla jerzyków

Specjalnie dla jerzyków dnia 22 kwietnia 2013 r. w Hotelu Asystenckim nr 2 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przybyło lokali mieszkalnych! Za zgodą JM Rektora prof. dr hab. Andrzeja Tretyna i pani Kanclerz mgr Justyny Morzy, dzięki uprzejmości pana mgra inż. Zbigniewa Olszewskiego i pomocy pani mgr Magdaleny Węgierskiej zawiesiliśmy skrzynki lęgowe dla jerzyków.

http://archiwum.alauda.org.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_5192.jpg

Wiele osób przyczyniło się do realizacji tego projektu:

W 2012 roku TP ALAUDA nawiązało współpracę z RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji w Toruniu. Głównym celem działań podejmowanych przez fundację jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. RC prowadzi tzw. Centrum dzienne, w ramach którego działa grupa stolarska. Uczestnicy tej grupy terapeutycznej w porozumieniu z TP ALAUDA wykonali budki lęgowe dla jerzyka. W ramach podziękowania członkowie TP ALUDA, Łukasz Kurkowski i Lucyna Stodolak, zorganizowali 16 sierpnia 2012 r. zajęcia terenowe w Parku Bydgoskim, których celem była nauka rozpoznawania gatunków ptaków. W spotkaniu wzięło udział około 50 podopiecznych fundacji RC. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy wykazali chęć współpracy w przyszłości,

Znaczną ilość budek nieodpłatnie wykonał pan Kazimierz Miłkowski prowadzący zakład stolarski w Nejdykach,


Budki wymagały m.in. drobnych poprawek, pomalowania pokostem lnianym oraz oczywiście zawieszenia – w różny sposób w pracę zaangażowali się wolontariusze: Marek, Gosia, dwaj Andrzeje, Robert, Karol, Darek, Bartek i Magda oraz oczywiście specjalista-alpinista posiadający uprawnienia do pracy na wysokościach.

http://archiwum.alauda.org.pl/wp-content/uploads/2013/04/IMG_6605.jpg

Skrzynki są przystosowane do wymagań jerzyków pod względem wymiarów, zaimpregnowane pokostem lnianym oraz zabezpieczone daszkiem. Wiszą na 7-piętrowym bloku, czyli tam, gdzie jerzyki czują się najlepiej.

Mamy nadzieję, że w maju skrzynki zostaną zasiedlone. Wszystkich chętnych zapraszamy do ich monitorowania – dobrym punktem obserwacyjnym jest ul. K. Olszewskiego na wysokości Wydziału Teologii UMK.

Projekt przyczynił się nie tylko do powstania nowych siedlisk jerzyków, ale pomoże zmienić klimat dot. ochrony czynnej ptaków w Toruniu, stając się przykładem prostych rozwiązań problemu zmniejszającej się populacji tych ptaków.