Działania

Toruń Miastem Ptaków

W ramach kampanii "Toruń Miastem Ptaków" wieszamy i zachęcamy do wieszania budek lęgowych oraz prowadzimy działalność edukacyjną w coraz szerszym zakresie prowadząc wykłady, prelekcje oraz zajęcia terenowe.

Budki dla jerzyków

Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA szczególną uwagę zwraca na jerzyki, których populacja spada z roku na rok. Są to ptaki niezwykle pożyteczne ? dorosły osobnik potrafi schwytać dziennie kilka tysięcy owadów!