Działania

Zimowe liczenie ptaków wodnych na Wiśle

Kolejny raz w sobotę 17 stycznia 2015 r. członkowie Towarzystwa Przyrodniczego Alauda będą monitorować liczebność ptaków wodnych związanych z Wisłą.

Foka szara w Wiśle!

Tego niecodziennego gościa na wodach śródlądowych - bałtyckiego ssaka - fokę szarą Haliocherus Gryphius zaobserwowaliśmy w sobotę, 17 stycznia br., po prawej stronie Wisły, na wysokości Czerniewic. Szczęśliwymi obserwatorami byli Przemek Doboszewski i Dorota Michalska, kt...

Patrol Natura 2000

Patrol Natura 2000 to ekipa wolontariuszy - amatorów ptaków, którzy monitorują dwa ''ptasie'' obszary Natura 2000: Dolinę Dolnej Wisły PLB040003 oraz Żwirownię Skoki PLB040005. Informacje o Patrolu zamieszczamy w zakładce ''Ptasie Wyspy'': http://alauda.org.pl/activities/show/3...