Działania

Ptasie wyspy - o projekcie

Celem projektu jest poprawa jakości miejsc lęgowych ptaków siewkowych (Charadriiformes) w 2 najważniejszych ostojach w województwie kujawsko-pomorskim: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Żwirownia Skoki PLB040005. Zapraszamy na stronę projektu: www.ptasiewyspy.alauda.org.pl

Patrol Natura 2000

Patrol Natura 2000 to ekipa wolontariuszy - amatorów ptaków, którzy monitorują ostoje: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Żwirownia Skoki PLB040005. Patrol działa w ramach projektu Ptasie Wyspy, który realizujemy od stycznia 2015 r.