Działania

Ptaki Bagien - o projekcie

TP ALAUDA od listopada 2012 r. do grudnia 2015r. realizowało projekt pn. ''Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. Kujawsko-Pomorskim''. Zapraszamy na stronę projektu: www.ptakibagien.alauda.org.pl

Wypas łąk - Koniki Polskie

Koniki polskie Alaudy mają za zadanie utrzymać efekty działań wykonanych w ramach projektu Ptaki Bagien - czyli "kosić" odtworzone łąki, tak aby stanowiły optymalne siedliska dla gatunków ptaków wodno-błotnych. Więcej o naszym tabunie w zakładce "Koniki Polskie".