Działania

Użytek ekologiczny w Mościskach?

W dniu 26 sierpnia 2015 r. wraz z Brodnickim Towarzystwem Przyrodniczym złożyliśmy wniosek do Rady Gminy Brzuze o utworzenie użytku ekologicznego na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Mościska.