Działania

Patrol Natura 2000

Patrol Natura 2000 to ekipa wolontariuszy - amatorów ptaków, którzy monitorują ostoje: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Żwirownia Skoki PLB040005. Patrol działa w ramach projektu Ptasie Wyspy, który realizujemy od stycznia 2015 r.

Koniki Polskie Alaudy

Małga, Tena, Tajga K, Nilwana i Klangor - oto założyciele tabunu Alaudy. A to najmłodsi członkowie stada, urodzeni na łąkach nad Jeziorem Rakutowskim: Twitter Alaudy, Numenius Alaudy, Torfowiec Alaudy, Milvus Alaudy. Kliknikj, aby poznać bliżej nasze stadko!

Zimowe liczenie ptaków wodnych na Wiśle

Kolejny raz w sobotę 17 stycznia 2015 r. członkowie Towarzystwa Przyrodniczego Alauda będą monitorować liczebność ptaków wodnych związanych z Wisłą.