Działania

Użytek ekologiczny w Mościskach?

W dniu 26 sierpnia 2015 r. wraz z Brodnickim Towarzystwem Przyrodniczym złożyliśmy wniosek do Rady Gminy Brzuze o utworzenie użytku ekologicznego na terenie zbiornika wodnego w miejscowości Mościska.

Ptasie wyspy - o projekcie

Celem projektu jest poprawa jakości miejsc lęgowych ptaków siewkowych (Charadriiformes) w 2 najważniejszych ostojach w województwie kujawsko-pomorskim: Dolina Dolnej Wisły PLB040003 i Żwirownia Skoki PLB040005. Zapraszamy na stronę projektu: www.ptasiewyspy.alauda.org.pl

Ptaki Bagien - o projekcie

TP ALAUDA od listopada 2012 r. do grudnia 2015r. realizowało projekt pn. ''Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. Kujawsko-Pomorskim''. Zapraszamy na stronę projektu: www.ptakibagien.alauda.org.pl

Wypas łąk - Koniki Polskie

Koniki polskie Alaudy mają za zadanie utrzymać efekty działań wykonanych w ramach projektu Ptaki Bagien - czyli "kosić" odtworzone łąki, tak aby stanowiły optymalne siedliska dla gatunków ptaków wodno-błotnych. Więcej o naszym tabunie w zakładce "Koniki Polskie".