O nas

O TP Alauda

Nasze Towarzystwo jest organizacją pozarządową (stowarzyszeniem), stworzonym przez miłośników przyrody, działających na rzecz jej ochrony. Naszym celem jest zachowanie różnorodności biologicznej, poprzez ochronę i odtwarzanie środowiska naturalnego. Wspieramy działania zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, aktywizujemy postawy proekologiczne społeczeństwa.

Jesteśmy stowarzyszeniem ogólnopolskim, ale nasza aktywność skupiona jest głównie na obszarze miasta Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. Początki naszych wspólnych działań przyrodniczych, to coroczna, prowadzona już od 2003 r. inwentaryzacja awifauny wzdłuż lewego brzegu Wisły, na odcinku od Bydgoszczy do Włocławka. Akcja zwana „liczeniem bielika” prowadzona jest do tej pory przez studentów i sympatyków byłej Sekcji Ornitologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów UMK. Przeprowadzana jest ona zawsze w trudnych zimowych warunkach, co jednoczy naszą grupę. Ponadto doświadczenia nabywamy działając również w Sekcji Chiropterologicznej, Entomologicznej i Ichtiologicznej Studenckiego Koła Naukowego Biologów UMK, w Komitecie Ochrony Orłów, Polskim Klubie Ekologicznym, OTOP i w wielu innych organizacjach i instytucjach zajmujących się tą tematyką.

Aby wspólne działania w zakresie czynnej ochrony przyrody przyniosły zamierzone efekt – 11 marca 2011 roku zarejestrowaliśmy się w Krajowym Rejestrze Sadowym w Toruniu, KRS nr 0000380495. Razem, już jako Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, możemy skuteczniej działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym wpływać na ograniczenie decyzji mających negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Nasze Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej, a członkowie uczestniczą w projektach bezinteresownie i bezpłatnie. Wśród nas są osoby od wielu lat czynnie zaangażowane w ochronę przyrody, a wśród nich ornitolodzy, entomolodzy, ichtiolodzy czy botanicy. Skupiamy ludzi nauki i zajmujących się przyrodą zawodowo, a także hobbystów-pasjonatów.

Jeżeli zależy Ci na ochronie przyrody i zrównoważonym rozwoju – zapraszamy do nas! Wypełnij deklarację członkowską lub przekaż swój 1% podatku na ochronę przyrody w woj. kujawsko-pomorskim.