Członkostwo

Członkostwo

Aby zostać członkiem Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA, należy przesłać na nasz adres wypełnioną deklarację członkowską, potwierdzającą  poparcie dla działań statutowych.

Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca cele naszego Towarzystwa.

Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

  • organizujemy spotkania, prezentacje, wycieczki przyrodnicze;
  • wspieramy prowadzenie badań mających na celu poznanie zasobów przyrodniczych oraz aktywną ich ochronę;
  • integrujemy społeczeństwo wokół zagadnień z zakresu ochrony przyrody;
  • współpracujemy w typowaniu i opiniowaniu terenów szczególnie wartościowych przyrodniczo oraz podejmowaniu kroków dla zapewnienia ich należytej ochrony.

Będąc członkiem Towarzystwa Przyrodniczego ALAUDA  weźmiesz udział w ciekawych projektach, szybciej poznasz tajniki przyrody.

Wstąp do naszego Towarzystwa i wesprzyj nasze działania (pobierz, wypełnij i prześlij deklarację na nasz adres).